VI ER

Om os - Urkraften

FILOSOFI

Urkraften henter sin inspiration i animanisme, ud fra filosofien om at alt er levende, alt har sin plads og alt skal respekteres.

Vores leveregler er: 

  1. Vi er en del af naturen

Naturen er det sted vi som mennesker henter vores oprindelige ressourcer. Vi arbejder i og med inspiration fra naturen.

  1. Respekt for alt der er

Alt er forbundet med hinanden og derved har alt du gør konsekvenser for og en effekt på helheden.

  1. Ansvarlighed over for dig selv

Du og kun du har ansvaret for at stå op for alt du er, gennem dine tanker, følelser og det rum du behøver, for at være dig. 

OM OS

Om os - URKRAFTEN - Vibeke

I de sidste 10 år har jeg været selvstændig – som shaman, healer, familieopstiller og coach.

Jeg er særlig skarp til at skære alt det overflødige væk, og gå lige til kernen i et klartseende nærvær.  

Naturen har haft betydning for mig siden jeg var helt lille. Spejderlivet har sat et gennemgribende spor i mig og har haft betydning i hele mit liv.

Jeg har arbejdet i postvæsnet i mange år, hvoraf 15 år var som postmester hvor jeg var forandringsleder.  

Om os - URKRAFTEN - Birthe

Mit virke er ledelse og organisation. Siden 2010 som selvstændig konsulent og underviser.

Den faglig baggrund er cand. Phil i Kommunikation og master i Organisationspsykologi. Jeg arbejder systemisk med kommunikation, fællesskaber, lederskab, organisationsopstillinger og teamudvikling. Desuden har jeg arbejdet kunstnerisk og kreativt i mange år.

Jeg har altid fundet indre ro i naturen. Mit blik er særligt skærpet til at se og favne helheden og se de forskellige lag i en problemstilling.

Urkraften