OPSTILLINGER

Urkraften - Udesidninger

I vores tid tænker vi hele tiden fremadrettet og sætter os mål og ambitioner, der griber ud i fremtiden. Vi lægger os i overhalingsbanen uden at kigge tilbage.  

Urkraftens metodiske afsæt er, at vi for at bevæge os fremad, skal vi anerkende de leveregler, overbevisninger og erfaringer, som vi har med os fra fortiden.  

Opstillinger viser igen og igen at de forviklinger og ubalancer der erfares, har behov for at der bygges bro mellem fortid, nutid og fremtid.   

Ligeledes er det de oprindelige folks filosofi, at vi modtager og giver mønstre videre gennem 7 generationer. Så helt tilbage til dine tip tip tip oldeforældre kan du nedarve uvaner, som ikke er frugtbare i dit liv. Du kan faktisk opleve, at nogle af de ubalancer du bærer rundt på – slet ikke tilhører dig alene – men er et mønster, der er skabt af dine forfædre.  

Når du arbejder på at skabe et liv i harmoni og balance og arbejder på at bryde med gamle mønstre, så gavner det også dine fremtidige generationer. Startende med dine børn og børnebørn og samlet 7 generationer frem. 

I vores tilgang, betyder det: 

  • Vid at du i din nutid står på en platform af fortid – som rummer potentialet for din fremtid 
  • Du gør altid det der er bedst muligt for dig i øjeblikket 
  • Ved forandringer i privat eller arbejdslivet – accepter og værdsæt den historie der har været 
  • Ære din egen fortid og de valg dine slægtninge har truffet på livets vej  
Urkraften