Organisationsopstillinger

Organisationsopstillinger - Urkraften

Organisationsopstillinger er stadig en ny og for mange ukendt metode, som er værd at stifte bekendtskab med som leder.

Metoden er virkningsfuld og giver indblik i organisatoriske dynamikker og kan skabe bevægelse i stagnerede problemstillinger i en organisation. 

Metoden har sine rødder i Bert Hellingers familiebaserede metode. Den er udviklet og modificeret, så den passer i en organisatorisk kontekst, så den kan give dig indsigts i konkrete ledelsesmæssige, relationelle og organisatoriske dynamikker.  

Du kan vælge en individuel coachings seance hvor du ledes gennem en proces, hvor du undersøger de relationer og dynamikker, som er forviklede.  

Du kan også arbejde med organisationsopstillinger sammen med en gruppe af mennesker der opstiller, undersøger og sætter den organisatoriske forvikling i bevægelse.  

Og du kan bruge opstillinger til at foretage strategiske undersøgelser af de ledelsesmæssige valg der skal træffes i forbindelse med nye fremtidsplaner.  

Har du og din organisation lyst til at få erfaringer med metoden, så kontakt os her